Minkälainen on hyvä koulutusesittely?

 

Koulutusesittelyt ovat näkyvyyden kulmakivi koulutus.fi:ssä. Ajan tasalla oleva ja selkeä sisältö auttaa kävijää löytämään sopivan koulutuksen ja tekee ostoprosessista sujuvamman myös myyjälle.

Analysoimme joukon koulutusesittelyitä selvittääksemme, mikä vetoaa sivustomme kävijöihin ja erottaa huippuesittelyt keskiverroista. Havainnot on koottu tähän artikkeliin, jotta sinäkin voit pienin muutoksin täydentää sivujanne ja saavuttaa entistä parempia tuloksia.

Auta etsijää selkeällä tekstillä

Kaikki lähtee liikkeelle hyvin laaditusta kurssikuvauksesta. Hyvä teksti avaa koulutuksen tavoitteita ja sisältöä sekä herättelee mielenkiintoa.

Tekstin tulee olla helppolukuista, jäsenneltyä ja kohderyhmälle suunnattua. Valitse relevantteja avainsanoja, joita käytät kirjoittaessasi ja varmista, että esittelyteksti rakentuu niiden ympärille. Suosittelemme hyödyntämään kuvaavia väliotsikoita ja bullet point -listauksia, jotka helpottavat tekstin silmäilemistä ja kokonaiskuvan muodostamista. Tee etsijälle helpoksi ymmärtää, mistä koulutuksessa on kysymys. Kärsimätön ostaja, jolla on paljon vaihtoehtoja, uupuu helposti jäsentelemättömän tiedon edessä.

Pidä tiedot ajan tasalla

Varmista, että koulutusesittelyiden tiedot ovat ajan tasalla. Pitämällä huolen siitä, että koulutuksien päivämäärät sekä hinta- ja sijaintiedot on päivitetty, annat organisaatiostanne luotettavan kuvan. Esittelyiden päivitys onnistuu joko tekemällä muokkaukset itse asiakaskirjautumisen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakasvastaavaanne, jolloin teemme päivitykset puolestanne. Asiakaskirjautumisen oppaasta löydät ohjeet siihen, miten voit muokata ja päivittää koulutusesittelyitänne.

Kerro, kenelle koulutus sopii

Pelkkä kiinnostava kuvaus ei riitä, vaan koulutusta etsivä haluaa tietää, onko koulutus juuri hänelle sopiva. Kohderyhmän kuvaileminen onkin yksi tärkeimmistä tiedoista, joita koulutusesittelyssä on.

Jos ajattelet, että kohderyhmää kuvailemalla suljet pois potentiaalisia asiakkaita, voit hyvinkin olla väärässä. Jos kohderyhmää ei kuvaile lainkaan, voi sopiva kouluttautuja jättää koulutuksen huomiotta juuri siksi, ettei koe koulutusta omakseen. Kohderyhmäkuvauksen puuttuminen jättää asian koulutusta etsivän oman tulkinnan varaan.

On toki selvää, että liian tiukka rajaus voi pelottaa sopivia osallistujia pois. On täysin inhimillistä aliarvioida oma soveltuvuus tai yliarvioida oma lähtötaso. Kaikki osapuolet saavat koulutuksesta eniten irti, kun jokaisen osallistujan tarpeisiiin pystytään koulutuksessa vastaamaan. Hyvä ajatus voi olla kuvailla kohderyhmää esimerkiksi ratkaistavien ongelmien tai osallistujan työtehtävien kautta.

Kiinnitä huomiota pituuteen

Analysoimalla koulutusesittelyjen sanamääriä selvisi, että liian vähäinen tai toisaalta suuri sanamäärä voi vaikuttaa konversioihin negatiivisesti. Kovin yleinen kuvaus ei välttämättä riitä herättämään kiinnostusta ja toisaalta pitkä pätkä tekstiä täynnä informaatiota voi lopahduttaa lukijan mielenkiinnon.

Selvityksemme mukaan koulutussivun sanamäärän olisi hyvä olla noin 280 ja 650 sanan välillä. Havaitsimme, että optimaalisin sanamäärä on 400-500 sanan välillä. Suurin osa tekstistä sijoittuu koulutuksen kuvausosaan, kuvan ja pääotsikon alle. Muuut sivun tekstiosiot, kuten kohderyhmä ja hintatiedot täydentävät kuvausta ja siksi niihin voi jättää selkeästi pienemmän osan tekstistä sanamäärä liikkuu 100 ja 300 sanan välillä.

Huomioithan, että edellä esitetyt sanamäärät ovat suuntaa antavia ja tärkeintä on, että koulutuksen sisältö ja tarkoitus välittyy koulutusta etsivälle.

Anna kuvien puhua puolestaan

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvien käyttö kiinnittää lukijan huomion ja tekee koulutusesittelystä eloisamman ja houkuttelevamman. Kuvalliset esittelyt jäävät yleensä paremmin mieleen.

Varmista, että käytät laadukkaita ja brändi-ilmeeseenne sopivia kuvia. Kuvien avulla voit luoda mielikuvia ja suosittelemmekin keskittymään niissä teemoihin, jotka edustavat organisaatiotanne tai tiettyä koulutusta ja mahdollisuuksien mukaan käyttämään kuvia tosielämän tilanteista. Muista myös huomioida kuva- ja tiedostokokoa koskevat vaatimukset.

Saako koulutuksesta todistuksen?

Koulutusta etsivä on usein kiinnostunut löytämään koulutuksen, jonka suoritettuaan hän voi osoittaa koulutuksen myötä hankkimansa taidot ja pätevyyden esimerkiksi tutkintonimikkeen, todistuksen tai pätevyyskortin avulla. Tämä ei välttämättä käy ilmi itse kurssikuvauksesta, joten suosittelemme lisäämään Tutkinto/Todistus -kenttään tiedot mahdollisista todistuksista ja siitä, mitä kouluttautuja voi koulutukseen osallistumisen myötä odottaa hallitsevansa.

Satsaa videoon

Videoiden hyödyntäminen on viime vuosina tasaisesti lisääntynyt koulutusmarkkinoinnissa. Videoita myös katsotaan mielellään esittelyteksteihin tutustumisen lisäksi. Koulutusesittelyn täydentäminen videolla on hyvä idea, sillä video herättää luottamusta ja voi madaltaa kouluttautujan kynnystä ilmoittautua koulutukseen. Koulutusesittelyyn lisättävällä videolla voit esimerkiksi esitellä koulutuksen sisältöä, vastata yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin tai antaa äänen koulutuksiinne jo osallistuneille referenssien muodossa. Ihannetapauksessa videon tulisi olla alle kolme minuuttia pitkä ja siinä tulisi olla tekstiä, jotta viesti välittyy, vaikka video toistettaisiin ilman ääntä.

Älä unohda organisaatioesittelyä

Koulutusesittelyjä saatetaan päivittää suhteellisen usein koulutusten ajankohtien ja kurssisisältöjen vaatiessa päivitystä, mutta organisaation esittelysivu voi jäädä vähemmälle huomiolle. Sen merkitystä ei kuitenkaan tule väheksyä. Vaikka koulutusta etsivät haluavat ensisijaisesti tutustua koulutusesittelyihin ja vertailla koulutuksia keskenään, ovat he loppupeleissä myös kiinnostuneita siitä, mikä taho koulutusta tarjoaa.

Organisaatioesittely on hyvä paikka tuoda esiin USP:nne. USP eli Unique Selling Proposition kertoo, mikä erottaa organisaationne muista kouluttajista ja antaa syyn osallistua juuri teidän koulutuksiinne. On oleellista, että pystyt lupaamaan koulutusta etsivälle jotain sellaista, mitä kilpailijoillanne ei ole tarjota. USP tulisi voida viestiä lauseella tai parilla ja sen suunnitteluun ja muotoiluun kannattaa panostaa.

Videon lisääminen organisaatioesittelyyn voi olla hyvä idea. Sillä annatte kasvot organisaatiollenne.

Ohjaa some-kanaviin

Profiiliin kannattaa lisätä linkit aktiivisiin somekanaviinne​. Linkit näkyvät Yhteystiedot-osiossa organisaatio- ja koulutusesittelysivuilla. Näin potentiaalinen kouluttaja löytää halutessaan helposti some-kanavienne pariin. Sosiaalisesta mediasta kouluttautuja hakee fiilistä siitä, millaisesta kouluttajasta tai koulutusorganisaatiosta on kyse. Sopisiko tämä tarpeisiini? Olisiko yhteistyö mukavaa ja hedelmällistä? Mitkä aiheet ovat kouluttajalle tärkeitä? Mitä kokemuksia aiemmilla asiakkailla on ollut?

Some-julkaisuissa kannattaa keskittyä asiantuntijakuvan rakentamiseen ja hyödyllisen sisällön jakamiseen kohderyhmänne mielessä pitäen. Näin koulutusta etsivä voi vakuuttua siitä, että juuri te voitte auttaa häntä kehittymään.

Kerää arviointeja

Onko teillä paljon tyytyväisiä kouluttautujia tai kurssilaisia? Muista näyttää se sivustomme kävijöille pyytämällä koulutukseen osallistuneita kirjoittamaan arvostelu. Kuten muidenkin tuotteiden ja palvelujen kohdalla, koulutusta etsivä haluaa usein kuulla muiden mielipiteitä ja kokemuksia ennen kuin tekee lopullisen ostopäätöksen. Arvostelut lisäävät luotettavuuttanne ja auttavat erottumaan hakutuloksissa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön arviointityökalun, jonka avulla keräät, hallinnoit ja analysoit palautteita koulutuksistanne.

Linda Pilvinen

Digital Marketing Specialist