Koulutusbarometri 2023 on valmis!

 

Olemme useana peräkkäisenä vuotena teettäneet kouluttautujille sekä kouluttajille kyselyn, jonka avulla saamme vertailukelpoista tietoa siitä, mitä koulutusmarkkinaan kuuluu, miten voimme kehittää kumppaniemme kanssa tehtävää yhteistyötä ja miten kumppanimme voisivat hyödyntää saatua tietoa kehittäessään omaa palvelutarjoomaansa.

Käytännössä koulutusbarometrissä luodaan katsaus koulutus.fi:n tilastoihin, mitä koulutuksia haetaan eniten, miten koulutusvalinnat yrityksissä tehdään, millaisia koulutusmuotoja preferoidaan koulutusvalintoja tehdessä ja millaisia koulutuksia tulevaisuudessa valitaan. Tässä tutkimuksessa otimme mukaan myös kouluttautujien sekä kouluttajien avoimia vastauksia mm. siihen, mitä koulutuksia tulevaisuudessa on ajatellut hankkia ja toisaalta, millaisia näkymiä kouluttajilla on alkaneeseen vuoteen.

Muutama faktanosto koulutusbarometristä:

👉  Kouluttautujista 56 % kertoo koulutuksen tarpeen kasvaneen.
👉  Koulutusten ostopäätökseen vaikuttavat: koulutuksen suoritustahti on joustava, kouluttajan maine, asiakaspalvelu, ostamisen helppous, kuka koulutuksen maksaa sekä annetut arvioinnit, referenssit.
👉  Oppimisympäristöstä suosituin on hybridimalli: 50 % pitää sitä parhaimpana keinona.
👉  Kouluttajista 31 % uskoo koulutuskysynnän kasvavan vuonna 2023.

Vastauksia koulutustarpeisiin sekä tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin löytyy barometrista entistä enemmän. Tästä pääset tilaamaan veloituksettoman koulutusbarometrin. Mikäli siitä herää kysymyksiä, asiakkuusvastaavamme mielellään kertovat tarkemmin tuloksista sekä uusista yhteistyömahdollisuuksista kouluttautujien aktivoimiseksi.

Mukavia lukuhetkiä.

Nina From

Marketing Manager