Koulutusbarometri 2023 on valmis!

 

Olemme useana peräkkäisenä vuotena teettäneet kouluttautujille sekä kouluttajille kyselyn, jonka avulla saamme vertailukelpoista tietoa siitä, mitä koulutusmarkkinoille kuuluu, miten voimme kehittää kumppaniemme kanssa tehtävää yhteistyötä ja miten kumppanimme voisivat hyödyntää saatua tietoa kehittäessään omaa palvelutarjoamaansa.

Koulutusbarometrissä luodaan katsaus koulutus.fi:n tilastoihin, mitä koulutuksia haetaan eniten, miten koulutusvalinnat yrityksissä tehdään, millaisia koulutusmuotoja preferoidaan koulutusvalintoja tehdessä, sekä millaisia koulutuksia tulevaisuudessa valitaan.

 

Nostoja tuoreimmasta Koulutusbarometristä:

  • Kouluttautujista 56 % kertoo koulutuksen tarpeen kasvaneen.

  • Koulutusten ostopäätökseen vaikuttavat seikat: koulutuksen joustava suoritustahti, kouluttajan maine, asiakaspalvelu, ostamisen helppous, koulutuksen kustannukset sekä vertaisarvioinnit ja kouluttajan referenssit.

  • Koulutuksen toteutustavoista mieluisin on hybridimalli.

  • Kouluttajista 31 % uskoo koulutuskysynnän kasvavan vuonna 2023.

Lataa Koulutusbarometri 2023 ja tutustu koulutusmarkkinoinnin tilanteeseen 📥