Z-sukupolvi tulee – miten varaudun kouluttajana?

 

 

Jotta saisi käsityksen siitä, miten tulevaisuuden kouluttautujat tulevat käyttäytymään, mitä he kouluttajilta haluavat ja mistä heidät tavoittaa, on suunnattava katse tämän päivän nuoriin. Juuri kun pääsimme milleniaaleista jyvälle, on aika kääntää katse Z-sukupolveen eli vuosina 1995-2010 syntyneisiin. Porukka voi tuntua kaukaiselta, mutta he istuvat koulutuksissanne ennen kuin huomaatkaan.

Kyseessä on malttamattomien yksilöiden sukupolvi, joka haluaa apua päätöksenteon tueksi, vahvistusta valinnoilleen ja vastauksia kysymyksiinsä NYT. Tämän vuoksi Z-sukupolvea on kutsuttu myös nimellä “The Now Generation”. Malttia ei tällä porukalla ole liiaksi. Kärsivällisyyden puute asettaa korkeat vaatimukset tiedon selkeydelle ja saatavuudelle.

 

 

Somen ja jatkuvien digitaalisten yhteyksien värittämä maailma

Z-sukupolvi pitää itsestäänselvänä ympärivuorokautista pääsyä internetiin. He ovat kasvaneet älypuhelinten, kannettavien tietokoneiden, sosiaalisen median ja avointen verkkojen maailmassa. He ovat ensimmäinen sukupolvi, jolla on ollut älypuhelin tai muu internet-yhteydessä oleva laite käytettävissään hyvin nuoresta lähtien. Internet on mahdollistanut nopean tiedonsaannin ja uudet sekä erilaiset tavat olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Nämä määrittävät sukupolven tapoja oppia ja opiskella.

Sen lisäksi, että netissä pelataan pelejä tai käytetään erilaisia sosiaalisen median palveluita, etsitään sieltä myös vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja pidetään yhteyttä ihmisiin ympäri maailman. Some-maailma on kuin arkielämän jatkokappale. Siksi on erityisen tärkeää, että sisältö ja informaatio, jonka haluat kohderyhmäsi löytävän, on helposti heidän saatavillaan.

Koska Z-sukupolvi on niin tottunut digityökalujen käyttöön ja sisäistää informaatiota eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet, voi erilaisten digitaalisten koulutusvaihtoehtojen tarjoamisesta tulla etu kouluttajalle. Opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta on Z-sukupolvelle edeltäjiään tunnusomaisempaa. Mahdollisuutta vaikuttaa omaan opiskeluaikatauluun arvostetaan, ja se saattaa olla myös oppimista edistävä tekijä monelle. Jatkuva osaamisen kehittäminen työelämässä tulee todennäköisesti olemaan hyvin vahvasti läsnä Z-sukupolven elämässä.

 

Mittarit informaation arvioinnin tukena

Internet on nuorille selkeä tietolähteiden ykkönen. Asioiden selvittäminen sujuu nopeasti. Nuoret ovat myös suhteellisen taitavia erottamaan, mihin sivuihin tai palveluihin voi luottaa.

Z-sukupolvelle on tunnusomaista, että he arvioivat internetissä kohtaamaansa informaatiota sujuvasti erilaisten mittareiden, kuten arvosanojen tai arviointien, avulla. He suorastaan vaativat vahvistusta päätöstensä tueksi. Mielipidevaikuttajan suositus voi nostaa tuotteen kysynnän kattoon tai muiden kuluttajien palvelusta jättämät arvioinnit voivat vakuuttaa ostoa suunnittelevan. Kouluttajan tulee vastata tähän ja tehdä näkyväksi kaikki se, joka viittaa siihen, että kyseessä on luotettava taho, jonka koulutukseen osallistuminen kannattaa.

 

Miten kommunikointi Z-sukupolven kanssa onnistuu?

Jatkuva tietotulva internetissä asettaa korkeat vaatimukset viestinnälle. On erotuttava ja oltava relevantti. Tämä on toki asia, joka voi hyödyttää koulutuksen järjestäjää paljon muutenkin, eikä vain Z-sukupolven kanssa. Selkeät tiedot nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, hyvä asiakaspalvelu, suositukset ja yksilöllisuus ovat asioita, joita kaikissa ikäryhmissa arvostetaan.

Z-sukupolvelle kyse on enemmän siitä, tuleeko palveluntarjoaja olemaan lojaali heitä kohtaan eikä toisinpäin. He haluavat tuntea itsensä arvokkaiksi, nähdyiksi ja kuulluiksi, muutoin he siirtyvät eteenpäin.

Päästäksesi maaliin ja saavuttaaksesi tavoitteen "tyytyväinen asiakas", on tärkeää huomioida koulutusta etsivän koko ostopolku ja seurata sen jokaista askelta. Ja miksei rimaa nostaisi samantien hieman korkeammalle ja asettaisi tavoitteeksi "palaavan asiakkaan"?

 
Vilma-Riina Koppanen

Marketing manager