Vastaa kouluttajakyselyyn!

 

Koulutustrendit muuttuvat ja kilpailu koulutuksista käy kovana. Vastaa vuosittaiseen kyselyymme ja kerro, millainen koulutusvuotenne oli!

Kouluttajakyselymme on suunnattu koulutusorganisaatioiden edustajille ja koulutuksen järjestäjille, joilta toivomme vastauksia kuluneesta sekä tulevasta koulutusvuodesta. Kyselyn on tarkoitus kartoittaa kouluttajien kokemuksia koulutuksesta ja koulutusmarkkinoinnista. Kyselyn teemoja ovat:

  • koulutusorganisaation toimiala
  • koulutusten kysyntätilanne ja trendit
  • koulutusten markkinoinnin haasteet
  • tavoitteet myynnin näkökulmasta vuodelle 2023.

Vastaa kyselyyn

Vastaamalla osallistut Finnkinon elokuvalippujen arvontaan. 🎫

 
Miksi kysely toteutetaan ja miksi siihen kannattaa vastata?

Koulutusten hakupalveluna meidän on tärkeää olla selvillä koulutusmaailman asioista, jotta voimme palvella kumppaneitamme ja palveluista kiinnostuneita parhaalla mahdollisella tavalla. Kyselyn on tarkoitus on tarjota arvokasta ja ajankohtaista tietoa kouluttajille inspiraation ja tiedon lähteeksi. Tuomme yhteen koulutusta etsivät ja niitä tarjoavat, joten meille on ensiarvoisen tärkeää, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Vastausten pohjalta julkaisemme vuosittain toteutettavan Koulutusbarometrin, jossa kyselyn tuloksia ja yhteenvetoja käydään läpi. Barometri sisältää myös tietoa kouluttautujien vastauksista, sillä heiltä toivomme vastauksia puolestaan käyttäjäkyselyssä. Julkaisuajankohta barometrille on alkuvuonna 2023.

Kouluttaja- sekä käyttäjäkyselyt muodostavat yhdessä laajan selvityksen, jolla kerätään havaintoja oppimisesta suomalaisessa työelämässä: millainen kouluttautumisen tila suomalaisilla työpaikoilla on sekä, miten koulutuksia tarjoavien ja kuluttavien näkemykset osaamisen kehittämisestä
kohtaavat.

Millaisia eroja ja toisaalta yhteneväisyyksiä kouluttajien ja kouluttautujien vastauksista löytyy tänä vuonna? Vastaamalla kouluttajakyselyymme annat koulutusorganisaation edustajana tärkeää tietoa koulutustilanteesta, tavoitteista ja haasteista. Saatujen tietojen pohjalta analysoimme muutoksia, joita väistämättä vuosittain tulee.

🔎 Viimeisimmän koulutusbarometrin voit ladata kokonaisuudessaan täältä.

Mitä viime vuoden koulutusbarometristä selvisi?
  • Viimevuotisen selvityksemme mukaan kouluttautujien näkemys oppimisen kulttuurista työpaikalla oli kouluttajia synkempi.
  • Yhdistävänä tekijänä sekä koulutusorganisaatiot että kouluttautujat vastasivat, että isoin koulutuksen haaste on se, ettei kouluttautumiselle ole aikaa.
  • TOP 20 koulutusalasta suosituin on ollut sosiaali- ja terveysala, toiseksi suosituin turvallisuusala ja kolmanneksi suosituin rakentaminen/kiinteistöala.
  • Kolmanneksi suosituin ala koulutustyypin perusteella on ollut henkilöstöhallinto/HR.

Mikä on ollut kouluttautujien mielestä paras opiskelijakaupunki tai mikä koulutusorganisaatio on ollut suosituin? Nämä ja muut mielenkiintoiset alaan liittyvät tiedot selviävät tulevasta koulutusbarometristä – kannattaa siis vastata kyselyymme

Kiitos kun osallistut! 💙