Tilastokatsaus on julkaistu

 

Uusi täydennyskoulutusalan Tilastokatsaus on ulkona! Julkaisusta saat visuaalisen kokonaiskatsauksen vuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 statistiikkaan.

Tilastokatsaus 2020-2021 keskittyy koronapandemian sävyttämään aikaan, joka toi suuria muutoksia luonnollisesti myös täydennyskoulutusalalle. Näihin voidaan lukea

  • verkkokouluttautumisen kasvanut arvostus ja kysyntä

  • alueellisen tasa-arvon lisääntyminen koulutuksen saatavuudessa

  • joustavien toteutustapojen merkityksen nousu

  • osaamisen kehittämisen "trendaaminen"

Nämä ja monta muuta havaintoa, lukua ja kehityssuuntaa täydennyskoulutusalalta löydät Tilastoraportista, jonka voit ladata maksutta käyttöösi alta.