Kysely: Kouluttautua halutaan monin tavoin

 

Miltä näyttää koulutusten kysyntätilanne? Millaisiin koulutuksiin halutaan osallistua? Vuosittainen koulutuskyselymme keräsi vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Koulutusala otti koronapandemian ajamana digiloikan. Koulutuspalveluita tarjoavia onkin mietityttänyt, millä tavalla toteutetuille koulutuksille on todellisuudessa eniten kysyntää. Ovatko osallistujien toiveet toteutuneet pandemian sivutuotteena ja enemmistö haluaa kouluttautua jatkossakin etänä? Vai onko kyseessä vain olosuhteiden pakosta tapahtunut siirtymä verkkoon, joka jätettäisiin jo mielummin taakse?

Selvityksemme mukaan ei ole vain yhtä koulutustyyppiä, joka vetäisi kouluttautujien enemmistöä puoleensa tällä hetkellä. Kiinnostusta on niin lähikoulutukselle kuin verkkokoulutukselle, eikä koulutuksen toteutustapa näytä lähtökohtaisesti rajaavan muutoin kiinnostavaa koulutusta pois harkintalistalta.

Toki samat säännöt pätevät edelleen. Aikaa on rajallisesti ja sen myötä myös matkustushalukkuus lähikoulutuksen perässä saattaa olla rajallista. Jos lähikouluttaja voi lisätä kokonaisuuteen etäkoulutuksen elementtejä silloin, kun niistä on asiakkaalle hyötyä, kannattaa selvitystyö usein tehdä.

Hybridi pomppaa kärkeen

Koulutuskyselyn mukaan kouluttautujia kiinnostaa tällä hetkellä eniten hybridikoulutus, joka sisältää sekä etä- että lähiopetusta. Monipuolinen toteutus vetoaa monenlaisiin oppijoihin.

Toisaalta tulosta voi pitää pienenä yllätyksenä siinä mielessä, että hybridikoulutus ei näy kouluttautujien tarjonnassa vielä yhtä hallitsevasti kuin kouluttautujien toiveissa. Vaikka kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista koulutusalan toimijoista kertoo tarjoavansa hybridikoulutusta, on koulutus.fi-sivustolla tammikuussa 2022 mukana olevista koulutuksista vain vajaassa 5 % ilmoitettu olevan hybriditoteutustapa.Koulutustavat kävijöiden vastauksetKuva Millaisesta oppimisympäristöstä pidät yleensä eniten? Voit valita useamman vaihtoehdon.

On huomioitava, että hybridi- ja etäkoulutuksen suosio saattaa osin selittyä koronatilanteella. Kun kysyimme maaliskuussa 2020 toteutetussa kyselyssä, minkä tyyppiseen koulutukseen vastaajat yleensä osallistuvat mieluiten, nousi kärkeen myös verkko- ja kontaktiopetuksen yhdistelmä lähes kahdella viidesosalla vastauksista.

Elokuussa 2020 taas lähdettiin eri suuntaan. Kontaktiopetus oli selkeästi suosituin vaihtoehto. Toki koronatilanne vaikuttaa kysyntään kahdensuuntaisesti: toisia etäkoulutus houkuttaa terveysturvallisuuden vuoksi ja toiset kokevat apatiaa jatkuvasta etäilystä.

Magazine-Mockup_Koulutusbarometri2022_v3
Lue koko artikkeli Koulutusbarometristä

Lue lisää

 

Tarve koulutukselle lisääntynyt

Suomalaisilla työpaikoilla on kyselyn mukaan tarvetta koulutuspalveluille. Vastaajien enemmistö (62 %) kertoo koulutustarpeen kasvaneen työpaikallaan viimeisen vuoden aikana. Samalla vain neljä prosenttia vastaajista kertoo koulutustarpeen vähentyneen.

Työpaikoilla näkyvä koulutustarve ei ole kuitenkaan toistaiseksi muuntunut hankinnoiksi. Vastaajista, jotka kertoivat koulutustarpeen lisääntyneen työpaikallaan, vajaa kolme neljäsosaa kertoo, että koulutusinvestoinnit eivät ole kasvaneet tarpeen mukana, vaan ne ovat joko pysyneet ennallaan tai jopa vähentyneet.

Koulutusinvestoinneissa on siis toteutumatonta potentiaalia. Vaikka tarvetta olisi, monella työpaikalla joko uuden, osaamistasoa nostavan henkilöstön rekrytointi tai nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen odottaa vielä toteutumistaan.

Koulutusorganisaatioiden vastaukset tukevat tätä näkemystä kysyntätilanteesta viimeisen vuoden ajalta. Lähes kolme neljäsosaa kertoo kysynnän koulutuksilleen joko pysyneen ennallaan tai vähentyneen.

 


Loppuvuonna 2021 toteutettu kyselykokonaisuus sisälsi kaksi kyselyä, joista toinen oli suunnattu koulutusorganisaatioiden henkilöstölle ja toinen koulutuksiin osallistuville. Kokonaisuus keräsi 180 vastaajaa.