Miten hallinnoimme koulutusarviointeja?

 

 

koulutus.fi:ssä esiintyvien arviointien tulee täyttää tietyt vaatimukset. Näin varmistumme siitä, että julkaistut arvioinnit ovat sekä luotettavia että asiallisia.

Koulutusarviointeja kertyy koulutus.fi:hin pääasiallisesti kolmea kautta.

1. Koulutuksiin osallistuneet voivat kirjoittavat arviointeja suoraan sivustolla.
2. koulutus.fi:n arviointityökalun kautta, jota kouluttajat voivat hyödyntää arviointien keräämiseen koulutuksiinsa osallistuneilta.
3. Kouluttajakumppanimme toimittavat meille osallistujilta keräämiään arviointeja ja lisäämme nämä oikeiden koulutusten yhteyteen.

 

Arviointien kerääminen asiakkailta

Asiakkaamme voivat toimittaa meille arviointeja, jotka on kerätty heidän järjestämiensä koulutusten yhteydessä. Kun asiakas toimittaa meille saamiaan palautteita, arvioimme niiden todenmukaisuuden. Julkaisemme sisustollamme ne arvioinnit, jotka läpäisevät hyväksyntämme.

Asiakkaan itse keräämien arviointien tulisi noudattaa tai olla helposti ja läpinäkyvästi sovellettavissa koulutus.fi:n käyttämään arviointilomakkeeseen. Asiakkaan toimittamissa arvioinneissa tulee olla vähintään arvioijan nimi tai nimimerkki ja yleisarvosana asteikolla 1–5. Sanallinen arvio on myös toivottava, sillä arvosana ei välttämättä kerro tarpeeksi koulutuksen sisällöstä eikä näin ollen auta koulutuksia etsiviä.

Pyrimme keräämään asiakkailtamme mahdollisimman tarkat tiedot palautteista, jotta voimme osoittaa arviointien todenmukaisuuden. Arviointien yhteydessä ei julkaista koulutukseen osallistuneiden nimiä ilman lupaa.

Arviointityökalulla kouluttaja voi kerätä arviointeja kätevästi ja lisätä ne suoraan koulutus.fi:hin. Voit esimerkiksi lähettää tietylle koulutusryhmälle räätälöimäsi sähköpostin, joka ohjaa arviointilomakkeeseen ja keräät arvioinnit koko ryhmältä suoraan järjestelmäämme.

Arviointien poistaminen

Arviointi voidaan poistaa sivustolta kokonaan, jos se sisältää virheellistä tietoa, loukkaavia kommentteja tai on muutoin puutteellinen.

Arviointeja ei kuitenkaan poisteta ilman erityissyytä, jos ne sisältävät asiallista ja rakentavaa kritiikkiä koulutuksesta. Kouluttaja voi halutessaan vastata arvioinnissa annettuun kritiikkiin asiakaskirjautumisen kautta.

Annettujen arviointien muokkaaminen

koulutus.fi pidättää oikeuden muokata arviointeja, mikäli ne sisältävät esimerkiksi kirjoitusvirheitä tai loukkaavaa kieltä. Arviointeja voidaan lyhentää, mikäli niiden katsotaan sisältävän epäolennaista tietoa. Myös arviointien otsikoita voidaan muuttaa, mikäli ne ovat puutteellisia tai harhaanjohtavia. Otsikoksi voidaan poimia lyhyt pätkä arvioinnista tai esimerkiksi koulutuksen nimi.

Arviointien lisääminen takautuvasti

Arviointeja voidaan lisätä takautuvasti, mikäli kouluttaja haluaa lisätä koulutusesittelyjensä yhteyteen aiemmin annettuja palautteita, jotka ovat edelleen relevantteja ja ajankohtaisia. Arviointien yhteyteen voidaan tällöin lisätä päivämäärä, jolloin arviointi on alunperin annettu.

Arviointien kerääminen arviointityökalulla

Arviointien kerääminen hyödyttää sekä kouluttajaa että kouluttautujia eli koulutus.fi:n käyttäjiä. Kouluttaja voi käyttää arviointien keräämiseen koulutus.fi:n arviointityökalua, joka löytyy asiakaskirjautumisesta. Arviointityökalulla tehtyjen palautekyselyjen tulokset säilyvät kätevästi asiakaskirjautumisessa. Asiakaskirjautumisessa voitte hallinnoida keräämienne arviointien julkaisua.

Käyttäjien sivustolla antamat arvioinnit

Käymme viikoittain läpi sivustomme kautta annetut arvioinnit ja julkaisemme niitä kaikkien koulutusta etsivien luettavaksi.

 

 

6 vinkkiä kehnojen arviointien käsittelyyn

Miten kannattaa toimia, jos saamanne uusi arvio ei ole kovin positiivinen? Ota ainakin nämä kuusi pointtia huomioon.

 

1. Palautteeseen kannattaa reagoida nopeasti, muttei hätiköidysti. Mitä nopeammin asiaan palaa, sitä nopeammin saa oman näkökulmansa esiin. Lisäksi, jos asiaan reagoi pian arvioinnin jättämisen jälkeen, on asia myös arvioinnin jättäneelle ajankohtaisempi, joten hän on todennäköisesti motivoitunut pohtimaan asiaa ja esimerkiksi tarjoamaan lisätietoa, mikäli sitä kyseisestä tapauksesta tarvitsette.

2. Vastaa henkilökohtaisella otteella. Näin arvion jättänyt kokee todennäköisemmin, että hänen mielipiteillään on todellista arvoa ja vaikutusta. Saman vastauksen kopioiminen jokaiseen negatiiviseen viestiin antaa vaikutelman siitä, ettette ota arviointeja vakavasti. Henkilökohtaisuutta vastaukseen saa puhuttelemalla arvioijaa nimimerkillä, kiittämällä häntä palautteesta sekä totta kai käsittelemällä juuri sitä aihetta, josta palautteen jättänyt on huolensa ilmaissut. Myös mahdollisista korjaavista toimenpiteistä on hyvä mainita, jos niitä todella on suunnitteilla.

3. Ole avoin ja vastaanottavainen. Osuva kritiikki on parempi ottaa nöyränä vastaan kuin lakaista se maton alle. Palautteesta voi ja kannattaa ottaa onkeensa. Virheen myöntäminen on osoitus siitä, että välitätte osallistujien kokemuksista ja että aiotte tehdä jotain mahdollisten puutteiden oikaisemiseksi. Kunnioita koulutukseen osallistuneen tunteita ja kokemuksia.

4. Pyydä jotakuta muuta lukemaan arviointi. Toinen mielipide on aina hyvä kuulla – näin vältyt väärinymmärryksiltä ja ylitulkinnoilta.

5. Ole vastauksessasi mahdollisimman objektiivinen ja selkeä. Onko arvioinnissa räikeä asiavirhe tai puutteellista tietoa? Perustelkaa, miksi arviointi ei mahdollisesti kerro koko totuutta koulutuksesta. Väärinkäsitykset saa ja tulee oikaista.

6. Yritä nähdä asiat positiivisesti. Hyvä ja asiallinen vastaus voi kääntää osallistujan mielipiteen huonosta hyväksi ja jättää teistä positiivisen ja aidosti välittävän vaikutelman. Kehnokin arviointi voi olla uuden alku, jos onnistutte osoittamaan, että tulevissa koulutuksissanne rakentava palaute on huomioitu.

 

Arviointeihin vastaaminen on tuttu käytäntö erilaisilta internetsivustoilta, joihin palveluita ja tuotteita käyttäneet voivat jättää arvionsa. Älä jätä tätä mainiota viestintäkeinoa hyödyntämättä.