Ketkä hakevat koulutuksia netissä?

 

Verkko on koulutuksia etsivien pelikenttä. Etsijöitä on liikenteessä paljon ja heidän ostopäätöksiään määrittävät erilaiset seikat. Oman ydinkohderyhmän syvällinen ymmärtäminen voikin olla kouluttajalle haaste.

Suoritamme vuosittain käyttäjiemme keskuudessa kyselyn tunnistaaksemme tekijät, jotka vaikuttavat koulutusten ostamiseen ja ymmärtääksemme, millaista on palveluamme käyttävä yleisö. Jaamme nyt kyselyn tulokset ja havaintojamme koulutuksia etsivästä yleisöstä.

Koulutusalan meno kiinnostaa?
Lue koko juttu ja paljon muuta Koulutusbarometristä
Lataa Koulutusbarometri

87 % etsii koulutusta itselleen

Kyselyyn vastanneista 87 % kertoo etsivänsä koulutusta itselleen. Loput 13 prosenttia etsii koulutusta jollekulle toiselle. Tämä joukko koostuu pitkälti esimiehistä, HR-henkilöistä, tiiminvetäjistä ja muista ammattilaisista, jotka etsivät koulutusta jonkun toisen puolesta tai kokonaiselle ryhmälle tietyn osaamisen kehittämiseksi tai esimerkiksi työhyvinvoinnin tai tiimityöskentelyn parantamiseksi.

Miksi koulunpenkille?

Uusien taitojen opettelu vaatii motivaatiota ja resursseja. Aikuisopiskelun ajatellaan usein olevan rankkaa ja täydennyskoulutuksen vievän aikaa esimerkiksi työltä ja perheeltä. Mitkä sitten ovat niitä tärkeimpiä syitä, jotka saavat ihmisen palaamaan koulunpenkille tai ilmoittautumaan lyhytkurssille – ylipäätään kouluttamaan itseään?

Suurin osa vastanneista haluaa ennen kaikkea oppia lisää aiheista, jotka kiinnostavat heitä (77 %). Monelle on tärkeää myös kehittää työssään oleellista osaamista (56 %). Näiden jälkeen suurin painoarvo annetaan urakehitykseen liittyville syille. Koulutuksen toivotaan avittavan työpaikan vaihtamisessa tai uuden roolin tai ylennyksen saamisessa (48 %).

Pyysimme selvitykseen osallistuneita valitsemaan myös kolme tärkeintä seikkaa, jotka vaikuttavat siihen, minkä koulutuksen he valitsevat. Kärkeen nousee se, että koulutuksen sisältö vastaa kouluttautujan tarpeita (88 %).

Kouluttautumisen joustavuutta arvostetaan korkealle. Moni toivoo koulutuksen suoritustahdin olevan joustava (37 %), jolloin koulutuksen suorittaminen onnistuu esimerkiksi töiden ohella jouhevasti. Vajaa kolmannes kiinnittää koulutusta valitessa huomiota myös siihen, että koulutuksen voi suorittaa etänä (31 %). Mikäli pystytte kouluttajana tarjoamaan mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun esimerkiksi osittaisen etäosallistumisen muodossa tai hyödyntää sähköistä oppimisalustaa esimerkiksi lisäopiskelumateriaalin tarjoamiseen, olette todennäköisesti hyvällä tiellä.

Halu kouluttautua ei riitä – esteenä tiedonpuute?

Me koulutus.fi:ssä vastaanotamme päivittäin joukon yhteydenottoja sivustojemme käyttäjiltä. Niissä koulutusta etsivät pyytävät apuamme koulutuksen tai opiskelupaikan etsimiseen tai ylipäätään erilaisiin kouluttautumiseen liittyviin seikkoihin − laidasta laitaan.

Erityisesti sähköposti- ja chat-yhteydenottoja tulee paljon ja suurin osa näistä henkilöistä kaipaa vielä runsaasti apua koulutuksen valintaan. Näiden kontaktien ja toteuttamamme selvityksen perusteella on selvää, että usealla on halu kouluttautua, mutta niinkin perustavanlaatuinen pohdinta, kuin minkälainen koulutus sopisi itselle (38 %) kiusaa monia. Myös koulutusten kohderyhmäasioista kaivataan lisää informaatiota. Moni pohtii, onko hakukelpoinen koulutukseen (32 %).

Kun kouluttaja tarjoaa paitsi vastauksen näihin kysymyksiin, myös tietoa koulutuksen tai sertifikaatin tunnettuudesta ja arvostuksesta, vastaat koulutusta etsivien huutoon. Tästä kaipaa lisätietoja 29 % kyselyyn vastanneista.

Hinta ei aina ratkaise

Hinta vaikuttaa ostopäätöksiimme. Ehkäpä yllättäen koulutuksen valintaan vaikuttavista syistä kysyttäessä vain 12 % osuus vastaajista kertoo valitsevansa koulutuksen sen perusteella, että sen kustannukset ovat edullisemmat kuin muiden vastaavien koulutusten. Todellisuudessa tietyt koulutukset ja koulutusalat ovat hintaherkempiä ja kilpaillumpia kuin toiset. Suuressa kuvassa täydennyskoulutuksesta ollaan kuitenkin valmiita maksamaan, eikä laadusta tingitä hinnan vuoksi. Hinnan merkitystä koulutusvalinnassa vähentänee osittain se, että työnantaja maksaa usein täydennyskouluttautujan koulutusmaksun.

Maineellakin on merkitystä. Kyselyymme vastanneista 16 % kertoo arvostavansa koulutuksenjärjestäjän mainetta niin paljon, että se vaikuttaa koulutuksen valintaan. Luku ei ole kovin suuri, mutta maineen, tunnettuuden ja luotettavuuden rakentamiseen kannattaa totta kai panostaa.

Työtä maineen eteen tehdään jokaisessa kohtaamisessa koulutettavien ja potentiaalisten koulutettavien kanssa. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa vastaamista yhteydenottopyyntöihin niin nopeasti kuin mahdollista. Hyvä kohtaaminen tänään tuo enemmän asiakkuuksia tulevaisuudessa. Yksi hyvä vinkki on myös kerätä palautetta kouluttautujiltanne ja julkaista niitä arviointeina koulutusesittelyiden yhteydessä.

 


 

Ymmärtämällä koulutuksia etsivän yleisön tarpeita, motivaatioita, käyttäytymistä ja demograafisia piirteitä, kouluttajalla on menestyksen avaimet käsissään. 

Selvitämme vuosittain, minkä ammattien tai roolien edustajat käyttävät koulutus.fi:tä. Löydät tämän ja muuta mielenkiintoista Koulutusbarometrista – lataa se täältä!

 

Vilma-Riina Koppanen

Marketing manager